اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/57429/باز-این-چه-شورش-است-که-در-خلق-عالم-است&text=باز این چه شورش است که در خلق عالم است

اشتراک گذاری