اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/57438/روز-قدس،-روز-حیات-اسلام-است&text=روز قدس، روز حیات اسلام است

اشتراک گذاری