اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/57503/خورشید-تمنای-نور-دارد-از-«ضریح-آفتابت»&text=خورشید تمنای نور دارد از «ضریح آفتابت»

اشتراک گذاری