اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/57529/کارگاه-آموزشی-«نجوم-در-قرآن-و-تاریخ-علم»&text=کارگاه آموزشی «نجوم در قرآن و تاریخ علم»

اشتراک گذاری