اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/57573/بازدید-جمعی-از-مقامات-ارشد-وزارت-امور-خارجه-کشور-پاکستان-از-موزه&text=بازدید جمعی از مقامات ارشد وزارت امور خارجه کشور پاکستان از موزه

اشتراک گذاری