اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/57625/بازدید-گروهی-از-شیعیان-جنوب-لبنان-از-موزه-مرکزی-حرم-مطهر-رضوی&text=بازدید گروهی از شیعیان جنوب لبنان از موزه مرکزی حرم مطهر رضوی

اشتراک گذاری