اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/57629/کارگاه-تصویرگری-با-محوریت-حضرت-رضاع-در-موزه-قرآن-و-نفایس-برگزار-شد&text=کارگاه تصویرگری با محوریت حضرت رضا(ع) در موزه قرآن و نفایس برگزار شد

اشتراک گذاری