اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/57661/منصوره-یگانه-قدیریان&text=منصوره (یگانه) قدیریان

اشتراک گذاری