اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/57679/واقعه-هفتم-تیر-ماه-در-قاب-تمبرهای-موزه-آستان-قدس-رضوی-به-نمایش-درآمد&text=واقعه هفتم تیر ماه در قاب تمبرهای موزه آستان قدس رضوی به نمایش درآمد

اشتراک گذاری