اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/57737/اهدای-قرآن-کتابت-شده-توسط-604-نفر-از-اهالی-زرند-به-موزه-آستان-قدس-رضوی&text=اهدای قرآن کتابت شده توسط 604 نفر از اهالی زرند به موزه آستان قدس رضوی

اشتراک گذاری