اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/57742/کتابت-سوره-فجر-در-موزه-قرآن-آغاز-شد&text=کتابت سوره فجر در موزه قرآن آغاز شد

اشتراک گذاری