اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/57798/اهدای-مدال،-نشان-ارادت-ورزشکاران-به-ساحت-معصومین-است&text=اهدای مدال، نشان ارادت ورزشکاران به ساحت معصومین است

اشتراک گذاری