اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/57801/حدیث-«سلسلة-الذهب»-در-موزه-قرآن-و-هدایای-مقام-معظم-رهبری-کتابت-شد&text=حدیث «سلسلة الذهب» در موزه قرآن و هدایای مقام معظم رهبری کتابت شد

اشتراک گذاری