اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/57853/استفاده-از-450-آرایه-خطی-در-قرآن-اهدایی-متعلق-به-قرن-یازده-هجری&text=استفاده از 450 آرایه خطی در قرآن اهدایی متعلق به قرن یازده هجری

اشتراک گذاری