اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/57868/اهدا-دو-نسخه-قرآن-خطی-توسط-وزیر-امورخارجه-به-موزه-آستان-قدس-رضوی&text=اهدا دو نسخه قرآن خطی توسط وزیر امورخارجه به موزه آستان قدس رضوی

اشتراک گذاری