اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/57902/وسایل-غبارروبی-ضریح-مطهر-مملو-از-هنرهای-مختلف-اسلامی-است&text=وسایل غبارروبی ضریح مطهر مملو از هنرهای مختلف اسلامی است

اشتراک گذاری