اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/57950/نمایشگاه-تمبر-ولادت-حضرت-عیسی-مسیحع-در-موزه-مرکزی-گشایش-یافت&text=نمایشگاه تمبر ولادت حضرت عیسی مسیح(ع) در موزه مرکزی گشایش یافت

اشتراک گذاری