اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/57969/ایران-بنیانگذار-نخستین-شبکه-پستی-در-جهان-باستان-است&text=ایران بنیانگذار نخستین شبکه پستی در جهان باستان است

اشتراک گذاری