اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/58003/نمایش-تمبرهایی-با-موضوع-ملی-شدن-صنعت-نفت&text=نمایش تمبرهایی با موضوع ملی شدن صنعت نفت

اشتراک گذاری