اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/58007/بیش-از-980-هزار-شی-در-گنجینه-تمبر،-سکه-و-اسکناس-موزه-آستان-قدس-رضوی-موجود-است&text=بیش از 980 هزار شی در گنجینه تمبر، سکه و اسکناس موزه آستان قدس رضوی موجود است

اشتراک گذاری