اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/58013/خاندانی-که-با-وقف-قرآن-ماندگار-شدند&text=خاندانی که با وقف قرآن ماندگار شدند

اشتراک گذاری