اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/58014/بازدید-سركنسول-پاكستان-در-دبی-از-موزه-قرآن-و-هدایای-مقام-معظم-رهبری&text=بازدید سركنسول پاكستان در دبی از موزه قرآن و هدایای مقام معظم رهبری

اشتراک گذاری