اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/58028/نقّالی-بزرگ‌ترین-پردۀ-تعزیه‌خوانی-عاشورا-در-موزۀ-آستان‌قدس‌رضوی&text=نقّالی بزرگ‌ترین پردۀ تعزیه‌خوانی عاشورا در موزۀ آستان‌قدس‌رضوی

اشتراک گذاری