اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/58137/رونمایی-از-چهار-نسخۀ-خطی-عاشورایی-در-موزۀ-قرآن&text=رونمایی از چهار نسخۀ خطی عاشورایی در موزۀ قرآن

اشتراک گذاری