اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/58161/رونمایی-از-قرآن-حکاکی-شده-بر-روی-114-قطعه-سنگ-گرانیت؛-اثر-اهدایی-استاد-داود-زمانی-آذر&text=رونمایی از قرآن حکاکی شده بر روی 114 قطعه سنگ گرانیت؛ اثر اهدایی استاد داود زمانی آذر

اشتراک گذاری