اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/58179/اهدای-تمبر-یادبود-سلطان-تیتر-ایران-به-موزۀ-آستان‌قدس-‌رضوی&text=اهدای تمبر یادبود سلطان تیتر ایران به موزۀ آستان‌قدس ‌رضوی

اشتراک گذاری