اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/63375/کارگاه-آموزشی-«آشنایی-با-سیر-تحول-تذهیب»-در-موزه-مرکزی-برگزار-شد&text=کارگاه آموزشی «آشنایی با سیر تحول تذهیب» در موزه مرکزی برگزار شد

اشتراک گذاری