اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/63379/مراسم-رونمایی-از-نسخه-خطی-صحیفه-سجادیه-قرن-پنجم-هجری&text=مراسم رونمایی از نسخه خطی صحیفه سجادیه قرن پنجم هجری

اشتراک گذاری