اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/63382/مراسم-رونمایی-از-نسخ-خطی-تالیفی-و-وقفی-شیخ-بهایی-و-کهن-ترین-اسناد-آستان-قدس-رضوی&text=مراسم رونمایی از نسخ خطی تالیفی و وقفی شیخ بهایی و کهن ترین اسناد آستان قدس رضوی

اشتراک گذاری