اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/63383/اهدای-بيش-از-5-هزار-شي-به-موزه-تمبر-و-سکه&text=اهدای بيش از 5 هزار شي به موزه تمبر و سکه

اشتراک گذاری