اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/63385/مُهر-منسوب-به-اولین-نائب-خاص-امام-زمانعج-در-موزۀ-آستان-قدس-رضوی&text=مُهر منسوب به اولین نائب خاص امام زمان(عج) در موزۀ آستان قدس رضوی

اشتراک گذاری