اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/63388/انجام-60-هزار-اقدام-مرمّتی-در-سال-97&text=انجام 60 هزار اقدام مرمّتی در سال 97

اشتراک گذاری