اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/63393/نسخه-خطی-صحیفه-سجادیه-متعلق-به-قرن-پنجم-هجری-رونمایی-شد&text=نسخه خطی صحیفه سجادیه متعلق به قرن پنجم هجری رونمایی شد

اشتراک گذاری