اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/67084/بازدید-نوجوانان-حافظ-قرآن-کریم-کشور-پاکستان-از-گنجینه-قرآن-و-نفایس&text=بازدید نوجوانان حافظ قرآن کریم کشور پاکستان از گنجینه قرآن و نفایس

اشتراک گذاری