اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/67390/مراسم-رونمایی-از-مجموعه-نفیس-نسخ-خطی-و-مصور-شاهنامه-حکیم-ابوالقاسم-فردوسی&text=مراسم رونمایی از مجموعه نفیس نسخ خطی و مصور شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی

اشتراک گذاری