اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://museum.razavi.ir/fa/88069/خادمیار-تبریزی-آثار-هنری-خود-را-به-موزه-آستان-قدس-رضوی-اهدا-کرد&text=خادمیار تبریزی آثار هنری خود را به موزه آستان قدس رضوی اهدا کرد

اشتراک گذاری