اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://news.razavi.ir/fa/123045/وقف-همه-جورش-خوب-است&text=وقف همه جورش خوب است

اشتراک گذاری