اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://news.razavi.ir/fa/123161/وقفی-بی‌سابقه-در-تاریخ-موقوفات-آستان-قدس-رضوی&text=وقفی بی‌سابقه در تاریخ موقوفات آستان قدس رضوی

اشتراک گذاری