اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://news.razavi.ir/fa/137891/ خدمت-در-بارگاه-منور-امام-رضاع-نتیجه-دعاهای-مادرم-است&text= خدمت در بارگاه منور امام رضا(ع) نتیجه دعاهای مادرم است

اشتراک گذاری