اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://news.razavi.ir/fa/138538/پرداخت-صدقه-در-سامانه-خیرات-و-نذورات-رضوی&text=پرداخت صدقه در سامانه خیرات و نذورات رضوی

اشتراک گذاری