اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://news.razavi.ir/fa/138654/مأموریت-اصلی-خادمیاران-تبلیغ-سبک-زندگی-رضوی-و-محرومیت-زدایی-است&text=مأموریت اصلی خادمیاران تبلیغ سبک زندگی رضوی و محرومیت زدایی است

اشتراک گذاری