اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://news.razavi.ir/fa/150973/ارائه-خدمات-سلامت-به-18000-نفر-از-مناطق-محروم-استان-سیستان-و-بلوچستان-توسط-خادمیاران-رضوی&text=ارائه خدمات سلامت به 18000 نفر از مناطق محروم استان سیستان و بلوچستان توسط خادمیاران رضوی

اشتراک گذاری