اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://news.razavi.ir/fa/151018/فعالیت-12-کانون-خادمیاری-رضوی-در-شهرستان-کاشمر&text=فعالیت 12 کانون خادمیاری رضوی در شهرستان کاشمر

اشتراک گذاری