اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://news.razavi.ir/fa/158070/شرکت-نان-قدس-رضوی-لوح-برند-شایسته-تقدیر-سال-۱۳۹۸-را-کسب-کرد&text=شرکت نان قدس رضوی لوح برند شایسته تقدیر سال ۱۳۹۸ را کسب کرد

اشتراک گذاری