اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://news.razavi.ir/fa/158100/بازآموزی-60-پزشک-و-پرستار-در-بررسی-برنامه‌های-درمانی-بیماران-با-مشکلات-پیچیده-قلبی&text=بازآموزی 60 پزشک و پرستار در بررسی برنامه‌های درمانی بیماران با مشکلات پیچیده قلبی

اشتراک گذاری