اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://news.razavi.ir/fa/158108/نسبت-به-حاشیه-شهر-مشهد-دغدغه-جدی-داریم&text=نسبت به حاشیه شهر مشهد دغدغه جدی داریم

اشتراک گذاری