اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://news.razavi.ir/fa/167225/13-هزار-خادمیار-رضوی-در-استان-کرمان-نقش-موثر-خادمیاران-رضوی-در-محرومیت‌زدایی-از-کشور&text=13 هزار خادمیار رضوی در استان کرمان/ نقش موثر خادمیاران رضوی در محرومیت‌زدایی از کشور

اشتراک گذاری