اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://news.razavi.ir/fa/167235/قربانی-و-توزیع-گوشت-2000-رأس-دام-در-طرح-«هدیه-آستان-حضرت-رضاع-به-محرومین-سمنانی»&text=قربانی و توزیع گوشت 2000 رأس دام در طرح «هدیه آستان حضرت رضا(ع) به محرومین سمنانی»

اشتراک گذاری