اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://news.razavi.ir/fa/167255/ظلم-به-دیگران-مهمترین-عامل-محرومیت-از-رستگاری-است&text=ظلم به دیگران مهمترین عامل محرومیت از رستگاری است

اشتراک گذاری