اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https://news.razavi.ir/fa/167258/۸۰-خادمیار-نوجوان-رضوی-شهرستان-رشتخوار-عازم-حرم-امام-رئوفع-شدند&text= ۸۰ خادمیار نوجوان رضوی شهرستان رشتخوار عازم حرم امام رئوف(ع) شدند

اشتراک گذاری